NEDERLANDSE BELASTINGAANGIFTE


Sanders Tax is gespecialiseerd in het opstellen van Nederlandse inkomstenbelastingaangiftes voor particulieren met een internationale fiscale situatie. De Nederlandse belastingwetgeving kan complex zijn. Zeker indien u naast de Nederlandse belastingwetgeving ook met internationale belastingwetgeving te maken heeft, is het vaak verstandig een specialist om advies te vragen.

U woont in Nederland en heeft buitenlands inkomen

Als inwoner van Nederland bent u in beginsel belastingplichtig voor uw wereldinkomen. Indien u inkomsten geniet uit een ander land kan er daarom sprake zijn van meervoudige belastingheffingen. Dubbele belastingheffing kan eventueel worden voorkomen op basis van bepalingen in de Nederlandse belastingwetgeving of de bepalingen van een belastingverdrag. Zo staat Nederland veelal aftrek van de in het buitenland betaalde belasting toe.

U woont in het buitenland en heeft Nederlands inkomen

Indien u in het buitenland woont en Nederlands inkomen heeft, bent u voor de Nederlandse belastingwetgeving een ‘buitenlands belastingplichtige’. Indien en voor zover de bepalingen van het van toepassing zijnde belastingverdrag het recht om belasting te heffen aan Nederland toewijzen, moet u in Nederland inkomstenbelasting betalen. Uw overige niet-Nederlandse inkomen is in beginsel niet van belang.

Contact

Neem contact met ons op voor uw vragen met betrekking tot uw Nederlandse belastingaangifte of indien u uw aangifte door ons wil laten opstellen.

Overige diensten

Contact

Sanders US Tax Services B.V.
Weena 505
3013 AL Rotterdam
+31 10 800 5449

VAN START MET MIJN AANGIFTE!


Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.