FATCA


De Foreign Account Tax Compliance Act (‘FATCA’) heeft als doel belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen (‘U.S. Persons’) tegen te gaan. Als een in Nederland gevestigde financiële instelling (‘foreign financial institution’) ben u eventueel verplicht gegevens te delen met de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot bepaalde U.S. Persons. De Nederlandse belastingdienst deelt deze gegevens, op basis van FATCA en de daarop betrekking hebbende ‘Intergovernmental Agreement’, met de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Is FATCA op mij van toepassing?

Van belang is of uw organisatie op basis van FATCA wordt aangemerkt als financiële instelling. Indien uw organisatie wordt aangemerkt als financiële instelling bent u verplicht zich eerst bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, te registeren. Vervolgens registreert u zich bij de Nederlandse belastingdienst.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over FATCA contact met ons op.

Overige diensten

Contact

Sanders US Tax Services, Inc.
2340 Dayton Street
Aurora, CO 80010
United States
(720) 679 6442