M-AANGIFTE: NEDERLANDSE BELASTINGAANGIFTE EN INTERNATIONAAL VERHUIZEN

Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, wordt u voor een deel van het jaar aangemerkt als inwoner Nederland en voor een deel van het jaar als inwoner van een ander land dan Nederland. U bent daarom in het jaar dat u naar Nederland verhuist belastingplichtig in Nederland en in ten minste een ander land. Dat betekent dat u in Nederland een M-Aangifte moet indienen.

M-Aangifte

U bent onbeperkt belastingplichtig in Nederland vanaf het moment dat u wordt aangemerkt als inwoner van Nederland. Van belang hierbij is het moment dat u wordt ingeschreven in de Nederlandse ‘Basisregistratie Personen‘ (BRP), voorheen de gemeentelijk basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA). Wanneer u in de BRP bent ingeschreven, neemt de Belastingdienst aan dat u in Nederland woont, tenzij u aantoont dat u niet in Nederland woont.

Voor de Nederlandse belastingaangifte voor het jaar van uw internationale verhuizing kunt u geen digitale aangifte doen. U bent verplicht gebruik te maken van een zogenaamde M-Aangifte. Indien de Nederlandse Belastingdienst op de hoogte is van uw nieuwe Nederlandse of buitenlandse adres, omdat u zich inschrijft of uitschrijft in de BRP, ontvangt u doorgaans automatisch een brief met de M-Aangifte. Ook indien u geen brief ontvangt bent u verplicht een M-Aangifte in te dienen. U kunt dan zelf een M-Aangifte bij de Belastingdienst opvragen.

Goed plannen en belasting besparen

Een internationale verhuizing kan fiscaal ingewikkeld zijn. Men heeft per definitie te maken met twee verschillende belastingsystemen en moet daarom twee belastingaangiftes indienen. Ook zijn de bepalingen van het belastingverdrag tussen Nederland en het land waar u voor het andere deel van het jaar woonde van toepassing, indien er een belastingverdrag is. Indien er geen belastingverdrag bestaat, zijn de bepalingen in de Nederlandse belastingwetgeving wat betreft het verrekenen van belasting etc. van toepassing. Indien bepaalde inkomsten in het ene land niet of tegen een lager tarief worden belast en er flexibiliteit bestaat wat betreft het moment waarop die inkomsten worden genoten, is het eventueel mogelijk belasting te besparen. Planning en vooraf gedegen advies inwinnen is daarbij van groot belang.

Vragen?

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van Nederlandse belastingaangiftes met een internationaal aspect. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie over onze dienstverlening.